CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Mực Lá

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Lá Nguyên Con Đặc Biệt

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Mực Lá Đại Dương

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Mực Lá Đại Dương Cắt 1 Kg

  300.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Lá Đại Dương Cắt 500 Gram

  160.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Nang Làm Sạch

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050206

 • Mực Nang Sữa Làm Sạch ( Nang Nút)

  220.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050206

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt 8-12 Con/Kg

  290.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050203

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt 14-20 Con/Kg

  290.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm:

 • Mực Ống Làm Sạch

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050205

 • Mực Trứng Làm Sạch Đặc Biệt 14-20 Con/Kg

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050201

 • Mực Trứng Làm Sạch

  260.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050204

 • Mực Lá Một Nắng Đặc Biệt 2 Con/Kg

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Mực Một Nắng Đặc Biệt 2 Con/kg

  480.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Mực Một Nắng Đặc Biệt 3 Con/kg

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Mực Một Nắng Đặc Biệt 4-5 Con/kg

  420.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050210

 • Mực Ghim Trứng

  240.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Mực Cắt Khoanh Không Da

  180.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Mực Cắt Khoanh Không Da

  95.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Mực Cắt Hoa

  150.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • zalo

  MỰC

  MỰC