CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Mực Lá

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Lá Đại Dương

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Mực Lá Đại Dương Cắt 1 Kg

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Lá Đại Dương Cắt 500 Gram

  160.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Nang Làm Sạch

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050206

 • Mực Nang Sữa Làm Sạch ( Nang Nút)

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050206

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050203

 • Mực Ống Làm Sạch

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050205

 • Mực Trứng Làm Sạch Đặc Biệt

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050201

 • Mực Trứng Làm Sạch

  260.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050204

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050202

 • Mực Một Nắng Đặc Biệt

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050210

 • Mực Ghim Trứng

  240.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Mực Sữa

  220.000 VNĐ/Kg 250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050210

 • Mực Cắt Hoa

  150.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Cắt Hoa - 500Gr

  80.000 VNĐ/TÚI 500 GRAM

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Mực Cắt Khoanh

  180.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Mực Cắt Khoanh

  95.000 VNĐ/TÚI 500 GRAM

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Răng Mực

  180.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Bạch Tuộc Nguyên Con

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050403

 • zalo

  MỰC

  MỰC