CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Mực Hấp Dừa Xé Sợi

  179.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040125

 • Mực Hấp Dừa Xé Sợi

  350.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF040125

 • Cá Dứa Một Nắng Loại Đặc Biệt

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050112

 • Cá Chỉ Vàng Loại Đặc Biệt

  230.000 VNĐ/1kg

  Mã sản phẩm: NFF050113

 • Cá Chỉ Vàng Loại Đặc Biệt

  140.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050114

 • Cá Mối Tẩm Gia Vị Loại Đặc Biệt

  210.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF050115

 • Cá Mối Tẩm Gia Vị Loại Đặc Biệt

  130.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050115

 • Chả Cá Nha Trang Đặc Biệt

  170.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF050116

 • Chả Cá Nha Trang Đặc Biệt

  90.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050117

 • zalo

  KHÔ VÀ CÁC LOẠI KHÁC

  KHÔ VÀ CÁC LOẠI KHÁC