CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Thăn Nội Bò Mỹ TENDERLOIN

  990.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060101

 • Thăn Ngoại Bò Mỹ Nguyên Khối STRIPLOIN

  650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060119

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Nguyên Khối

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  240.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  125.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF060114

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Trải

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Lõi Vai Bò Mỹ Nguyên Khối

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060108

 • Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Lát

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060109

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Nguyên Khối

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060103

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Cắt Dày 8Mm - 1Cm

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060103

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE LESS

  1.150.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060104

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Cắt 8Mm-1Cm SHORT RIB BONE LESS CUT 8mm - 1cm

  1.250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060105

 • Gầu Bò Mỹ Nguyên Khối BRISKET

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060116

 • Gầu Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3Cm BRISKET SLICED 0.2-0.3 cm

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060117

 • Nạc Vai Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK EYE ROLL

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060107

 • Nạc Vai Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2 - 0.3 Cm CHUCK EYE ROLL SLICED 0.2 - 0.3 cm

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060107

 • Bắp Hoa Bò Mỹ

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060120

 • Dẻ Sườn Bò Mỹ Nguyên Khối RIB FINGER

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Diềm Thăn Bò Mỹ Nguyên Khối OUTSIDE SKIRT

  580.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Thăn Cổ Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK TENDER

  339.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060111

 • zalo

  THỊT BÒ MỸ

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ