CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Ngừ Đại Dương Tuơi Nguyên Con

  260.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0201

 • Cá Ngừ Nguyên Con Đông

  190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0202

 • Loin Cá Ngừ Tươi

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0203

 • Loin Cá Ngừ Indonesia

  500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0204

 • Loin Cá Ngừ Xuất Khẩu

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0207

 • Loin Cá Ngừ Cắt Khúc Đặc Biệt Xuất Khẩu

  320.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0208

 • Cá Ngừ Cắt Khúc Chunk

  140.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm: NFF0604

 • Cá Ngừ Saku Đặc Biệt Xuất Khẩu

  400.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0206

 • Cá Ngừ Saku Xuất Khẩu

  325.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0205

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Lát Đặc Biệt Xuất Khẩu

  260.000 VNĐ/1kg

  Mã sản phẩm: NFF0211

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Lát Đặc Biệt

  140.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Cá Ngừ Đại Dương Fillet Cắt Lát Xuất Khẩu

  90.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0210

 • Cá Ngừ Fillet Phần Đuôi Xuất Khẩu

  75.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0214

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Khối Xuất Khẩu

  102.000 VNĐ/450gram

  Mã sản phẩm: NFF0212

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Hạt Lựu Xuất Khẩu

  85.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0213

 • Lườn Bụng Cá Ngừ Co Sushi

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0220

 • Lườn Bụng Cá Ngừ Natural

  160.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0421

 • Cá Ngừ Cắt Lát Sashimi

  179.000 VNĐ/Khay

  Mã sản phẩm:

 • Gân Cá Ngừ

  64.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0216

 • Bao Tử Cá Ngừ

  64.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0218

 • zalo

  CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

  CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG