CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Đùi Heo Muối Deraza Iberico

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Heo Muối Deraza Iberico Không Xương

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Đùi Sau Muối Cắt Lát Iberico

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Ba Rọi Heo Iberico

  159.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Heo Iberico

  269.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Heo Iberico

  495.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cốt Lết Heo Iberico

  299.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Cốt Lết Heo Iberico

  850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dăm Heo Iberico

  279.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dăm Heo Iberico

  780.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dây Heo Iberico

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dây Heo Iberico

  199.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Diềm Thăn Heo Iberico

  199.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Diềm Thăn Heo Iberico

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Diềm Thăn Heo Iberico Cắt Lát

  199.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Diềm Má Heo Iberico

  739.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm:

 • Diềm Má Heo Iberico

  249.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Diềm Má Heo Iberico Cắt Lát

  239.000 VNĐ/250gr

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Lưng Heo Iberico

  349.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Lưng Heo Iberico

  1.120.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  THỊT HEO IBERICO

  THỊT HEO IBERICO