CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Đùi Sau Heo Muối Không Xương Serrano Montesano

  1.490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Heo Muối Có Xương Serrano Montesano

  890.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Deraza Iberico Đùi Trước Bellota Có Xương

  2.190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Deraza Iberico Đùi Trước Bellota Không Xương

  3.590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Deraza Iberico Đùi Sau Bellota Không Xương

  4.690.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Deraza Iberico Đùi Sau Bellota Có Xương

  3.190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Deraza Iberico Đùi Trước Bellota Có Xương Thuần Chuẩn 100% Black Label

  2.490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Trước Heo Muối Deraza Iberico Có Xương

  1.290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Trước Heo Muối Deraza Iberico Không Xương

  1.990.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Heo Muối Deraza Iberico Có Xương

  1.690.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Heo Muối Deraza Iberico Không Xương

  2.390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Bellota Cắt Lát

  490.000 VNĐ/túi 100gr

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Trước Bellota Cắt Lát

  390.000 VNĐ/túi 100gr

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Cebo Cắt Lát

  299.000 VNĐ/túi 100gr

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Cebo Cắt Lát

  169.000 VNĐ/túi 50gr

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Trước Cebo Cắt Lát

  269.000 VNĐ/túi 100gr

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Serrano Cắt Lát

  189.000 VNĐ/túi 100gr

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Sau Serrano Cắt Lát

  99.000 VNĐ/túi 50gr

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Heo Iberico

  495.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Heo Iberico

  249.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  THỊT HEO IBERICO

  THỊT HEO IBERICO