CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Tuyết Chi Lê Nguyên Con

  1.690.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040139

 • Cá Tuyết Chi Lê Fillet Nguyên Miếng

  2.250.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF040140

 • Cá Tuyết Chi Lê Cắt Khoanh

  1.850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040138

 • Cá Tuyết Mỹ Nguyên Con

  1.450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040137

 • Cá Tuyết Mỹ Fillet

  1.850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Cá Tuyết Mỹ Fillet

  999.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Cá Tuyết Mỹ - Cắt Khoanh

  1.650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040136

 • Cá Tuyết Nauy Làm Sạch, Bỏ Đầu

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040135

 • Cá Tuyết Nauy Fillet Cắt Khúc - 500Gram

  390.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040134

 • Cá Tuyết Nauy Fillet Nguyên Miếng

  720.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040134

 • Cá Tuyết Nauy Fillet Không Da Không Xương

  650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040132

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Lát - 500Gram

  390.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040134

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Khoanh

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Khoanh

  295.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Cá Tuyết Nhật Làm Sạch, Bỏ Đầu

  1.250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040127

 • Tinh Hoàn Cá Tuyết

  1.100.000 VNĐ/500 Gram

  Mã sản phẩm: NFF040128

 • Xương Cá Tuyết

  150.000 VNĐ/Bộ

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  CÁ TUYẾT

  CÁ TUYẾT