CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 01

  66.750 VNĐ/Hộp 89.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC5

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 02

  89.250 VNĐ/Hộp 119.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC10

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 03

  119.250 VNĐ/Hộp 159.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC15

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 04

  189.000 VNĐ/Hộp 199.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC20

 • zalo

  Sashimi Cá Cờ Kiếm

  Sashimi Cá Cờ Kiếm