CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Thăn Nội Bò Mỹ TENDERLOIN

  990.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060101

 • Thăn Ngoại Bò Mỹ Nguyên Khối STRIPLOIN

  650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060119

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Nguyên Khối

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  240.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  125.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF060114

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Trải

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Lõi Vai Bò Mỹ Nguyên Khối

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060108

 • Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Lát

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060109

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Nguyên Khối

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060103

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Cắt Dày 8Mm - 1Cm

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060103

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE LESS

  1.150.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060104

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Cắt 8Mm-1Cm SHORT RIB BONE LESS CUT 8mm - 1cm

  1.250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060105

 • Gầu Bò Mỹ Nguyên Khối BRISKET

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060116

 • Gầu Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3Cm BRISKET SLICED 0.2-0.3 cm

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060117

 • Nạc Vai Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK EYE ROLL

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060107

 • Nạc Vai Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2 - 0.3 Cm CHUCK EYE ROLL SLICED 0.2 - 0.3 cm

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060107

 • Bắp Hoa Bò Mỹ

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060120

 • Dẻ Sườn Bò Mỹ Nguyên Khối RIB FINGER

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Diềm Thăn Bò Mỹ Nguyên Khối OUTSIDE SKIRT

  580.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Thăn Cổ Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK TENDER

  339.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060111

 • zalo

  THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

  THỰC PHẨM NHẬP KHẨU