CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 01 Nisshin Sashimi

  139.000 VNĐ/Hộp 149.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFE10

 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 02 Nisshin Sashimi

  199.000 VNĐ/Hộp 239.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFE15

 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 03 Nisshin Sashimi

  239.000 VNĐ/Hộp 249.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFE20

 • Sashimi Cá Trích Ép Trứng Nisshin 04 Nisshin Sashimi

  349.000 VNĐ/Hộp 439.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFE30

 • Sashimi Cá trích ép trứng

  Sashimi Cá trích ép trứng