CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Sashimi Cồi Sò Điệp Nhật-Hotate 01 Scallop Sashimi

  239.000 VNĐ/Hộp 249.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFG6

 • Sashimi Cồi Sò Điệp Nhật-Hotate 02 Scallop Sashimi

  319.000 VNĐ/Hộp 369.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFG12

 • Sashimi Cồi Sò Điệp Nhật-Hotate 03 Scallop Sashimi

  439.000 VNĐ/Hộp 499.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFG15

 • Sashimi Cồi Sò Điệp Nhật-Hotate 04 Scallop Sashimi

  529.000 VNĐ/Hộp 599.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFG20

 • Sashimi Cồi sò điệp Nhật - Hotate

  Sashimi Cồi sò điệp Nhật - Hotate