CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nguyên Tảng

  169.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Ba Chỉ Heo Rút Sườn Cắt 1 Kg

  155.000 VNĐ/Kg 220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Ba Chỉ Heo Cắt Lát

  199.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060313

 • Cốt Lết Heo Có Xương Nguyên Khối

  159.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cốt Lết Heo Có Xương Cắt Lát

  169.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Bẹ Heo Nguyên Tảng

  169.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Bẹ Heo Cắt 1 Kg

  159.000 VNĐ/Kg 180.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cốt Lết Heo Không Xương Nguyên Khối

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Heo Xay

  149.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF050314

 • Đùi Heo Muối Deraza Iberico

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Đùi Heo Muối Deraza Iberico Không Xương

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Đùi Sau Muối Cắt Lát Iberico

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Ba Rọi Heo Iberico Cắt Lát

  159.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Heo Iberico

  269.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Sườn Heo Iberico

  495.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cốt Lết Heo Iberico

  299.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Cốt Lết Heo Iberico

  850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dăm Heo Iberico

  279.000 VNĐ/300gr

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dăm Heo Iberico

  780.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Nạc Dây Heo Iberico

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  THỊT HEO

  THỊT HEO NHẬP KHẨU