CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • New Fresh Combo Sashimi Abe01 Fresh Nauy Salmon, Tuna & Nisshi sashimi

  209.000 VNĐ/Hộp 219.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10B5E5

 • New Fresh Combo Sashimi Abe02 Fresh Nauy Salmon, Tuna & Nisshin sashimi

  229.000 VNĐ/Hộp 239.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFAA10B5E5

 • New Fresh Combo Sashimi Abe03 Fresh Nauy Salmon, Tuna & Nisshin sashimi

  209.000 VNĐ/Hộp 219.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA5B10E5

 • New Fresh Combo Sashimi Abe04 Fresh Nauy Salmon, Tuna & Nisshi sashimi

  209.000 VNĐ/Hộp 319.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFAA5B10E5

 • New Fresh Combo Sashimi Adf01 Fresh Nauy Salmon, hamachi & Nisshin sashimi

  339.000 VNĐ/Hộp 369.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10D5F5

 • New Fresh Combo Sashimi Aef01 Fresh Nauy Salmon, Nisshin & Hokkaido sashimi

  299.000 VNĐ/Hộp 369.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA5E10F5

 • New Fresh Combo Sashimi Aef02 Fresh Nauy Salmon, Nisshin & Hokkigai sashimi

  469.000 VNĐ/Hộp 479.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10E10F10

 • New Fresh Combo Sashimi Aeh01 Fresh Nauy Salmon, Nisshin & Octopus sashimi

  299.000 VNĐ/Hộp 369.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA5E10H5

 • New Fresh Combo Sashimi Afg01 Fresh Nauy Salmon, Hokkigai & Scallop sashimi

  449.000 VNĐ/Hộp 499.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10F5G5

 • zalo

  Combo Sashimi 3 Món

  Combo Sashimi 3 Món