CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • New Fresh Combo Sashimi Ab01 Fresh Nauy Salmon & Tuna sashimi

  179.000 VNĐ/Hộp 199.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10B10

 • New Fresh Combo Sashimi Ab02 Fresh Nauy Salmon & Tuna sashimi

  239.000 VNĐ/Hộp 249.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10AA5B5

 • New Fresh Combo Sashimi Ab03 Fresh Nauy Salmon & Tuna sashimi

  209.000 VNĐ/Hộp 219.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA5AA5B10

 • New Fresh Combo Sashimi Ad01

  429.000 VNĐ/Hộp 519.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10D10

 • New Fresh Combo Sashimi Ae01 Fresh Nauy Salmon & Nisshin sashimi

  239.000 VNĐ/Hộp 249.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10E10

 • New Fresh Combo Sashimi Ae02

  329.000 VNĐ/Hộp 339.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA20E10

 • New Fresh Combo Sashimi Ae03

  239.000 VNĐ/Hộp 249.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10AA5E5

 • New Fresh Combo Sashimi Ae04

  379.000 VNĐ/Hộp 399.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10E20

 • New Fresh Combo Sashimi Ae05

  389.000 VNĐ/Hộp 439.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFAA10E20

 • New Fresh Combo Sashimi Af01 Fresh Nauy Salmon & hokkigai sashimi

  309.000 VNĐ/Hộp 319.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10F10

 • New Fresh Combo Sashimi Ag01 Fresh Nauy Salmon & Scallop sashimi

  439.000 VNĐ/Hộp 469.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10G10

 • New Fresh Combo Sashimi Ah01 Fresh Nauy Salmon & Octopus sashimi

  249.000 VNĐ/Hộp 259.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10H10

 • New Fresh Combo Sashimi Ah02 Fresh Nauy Salmon & Octopus sashimi

  259.000 VNĐ/Hộp 269.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA5AA5H10

 • zalo

  Combo Sashimi 2 MÓN

  Combo Sashimi 2 MÓN