CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Hồi Chile Fillet Đông Lạnh

  420.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0123

 • Cá Hồi Fillet Đông Lạnh 300Gr

  149.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm: NFF0110

 • Loin Cá Hồi Fillet Không Da Đông Lạnh

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Hồi Cắt Khối

  109.000 VNĐ/200gram

  Mã sản phẩm: NFF0108

 • Cá Hồi Cắt Khoanh

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0115

 • Cá Hồi Chi Lê Đông Không Đầu

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0122

 • Cá Hồi Chile Xông Khói Nguyên Miếng

  900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0105

 • Cá Hồi Chile Xông Khói 500Gr

  450.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0106

 • Cá Hồi Chile Xông Khói

  249.000 VNĐ/250 gram

  Mã sản phẩm: NFF0107

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0127

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+

  147.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF0128

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+

  97.000 VNĐ/300 gram

  Mã sản phẩm: NFF0129

 • Lườn Cá Hồi Nauy 3+

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0126

 • Lườn Cá Hồi Nauy 1- 3

  99.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0119

 • Vây Cá Hồi Nauy

  99.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0120

 • Vây Cá Hồi Nauy

  56.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Đầu Cá Hồi Nauy Tươi

  90.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0118

 • Đầu Cá Hồi Nauy

  59.000 VNĐ/cái

  Mã sản phẩm:

 • Đầu Cá Hồi Cắt Chữ V

  80.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0125

 • Xương Cá Hồi Nauy

  29.000 VNĐ/Bộ 70.000 VNĐ/Bộ

  Mã sản phẩm: NFF0121

 • zalo

  CÁ HỒI

  CÁ HỒI