CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Hồi Nauy Fillet Tươi

  720.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Hồi Fillet Đông

  420.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Hồi Cắt Khoanh New Fresh

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Hồi Xông Khói New Fresh

  900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Vây Cá Hồi Nauy

  56.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+

  147.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Lườn Cá Hồi Nauy 1-3

  59.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Cá Ngừ Fillet Đặc Biệt

  140.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Cá Ngừ Đại Dương Fillet Phần Đuôi

  75.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu New Fresh

  85.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Khối New Fresh

  102.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Cá Tuyết Nauy Fillet New Fresh

  390.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Khoanh New Fresh

  295.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050105

 • Cá Tuyết Mỹ Fillet New Fresh

  1.850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Tuyết Mỹ Cắt Khoanh New Fresh

  850.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050104

 • Cá Tuyết Chile Fillet New Fresh

  1.990.000 VNĐ/Kg 2.250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Tuyết Chile Cắt Khoanh New Fresh

  1.690.000 VNĐ/Kg 1.850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Thu Đao (Sanma) New Fresh

  190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Saba Nauy Nguyên Con New Fresh

  125.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Saba Nauy Fillet New Fresh

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • zalo