CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Thăn Nội Bò Úc Tươi

  850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060201

 • Thăn Ngoại Bò Úc Tươi

  550.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060203

 • Thăn Cổ Bò Úc Tươi

  355.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060206

 • Thăn Nội Bò Úc Đông Lạnh

  790.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060301

 • Nạc Lưng Bò Úc Tươi Loại 1

  690.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060202

 • Nạc Lưng Bò Úc Đông Lạnh Loại 1 Nguyên Khối

  550.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060302

 • Nạc Đùi Bò Úc Đông Lạnh

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060311

 • Nạc Lưng Bò Úc Đông Lạnh Cắt Lát

  590.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm: NFF060303

 • Thăn Ngoại Bò Úc Đông Lạnh

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060304

 • Đùi Gọ Bò Úc Tươi

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060204

 • Lõi Vai Bò Úc Nguyên Khối

  340.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060312

 • Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060313

 • Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  159.000 VNĐ/500gr 189.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Mông Bò Úc Đông Lạnh - Kilcoy

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060310

 • Gù Bò Úc Kilcoy

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060307

 • Gù Bò Úc Thái Mỏng

  330.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm:

 • Gù Bò Úc Thái Mỏng

  139.000 VNĐ/500gr 170.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Bắp Bò Úc Đông Lạnh Nguyên Khối

  269.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060308

 • Bắp Bò Úc Đông Lạnh 1 Kg

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060307

 • Bắp Bò Úc Thái Mỏng

  320.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  THỊT BÒ ÚC

  THỊT BÒ ÚC