CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Sashimi Cá Hồi Nauy 01 Fresh Nauy Salmon sashimi

  119.000 VNĐ/Hộp 129.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 02 Fresh Nauy Salmon sashimi

  159.000 VNĐ/Hộp 169.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFAA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 03 Fresh Nauy Salmon sashimi

  169.000 VNĐ/Hộp 179.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA15

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 04 Fresh Nauy Salmon sashimi

  229.000 VNĐ/Hộp 239.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA20

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 05 Fresh Nauy Salmon sashimi

  269.000 VNĐ/Hộp 279.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA10AA10

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 06 Fresh Nauy Salmon sashimi

  329.000 VNĐ/Hộp 339.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFAA20

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 07 Fresh Nauy Salmon sashimi

  329.000 VNĐ/Hộp 339.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA30

 • Sashimi Cá Hồi Nauy 08 Fresh Nauy Salmon sashimi

  399.000 VNĐ/Hộp 419.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFA20AA10

 • Sashimi Cá Ngừ Đại Dương 01 Tuna Sashimi 01

  99.000 VNĐ/Hộp 109.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFB10

 • Sashimi Cá Ngừ Đại Dương 02 Tuna Sashimi 02

  139.000 VNĐ/Hộp 149.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFB15

 • Sashimi Cá Ngừ Đại Dương 03 Tuna Sashimi 03

  189.000 VNĐ/Hộp 199.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFB20

 • Sashimi Cá Ngừ Đại Dương 04 Tuna Sashimi 04

  269.000 VNĐ/Hộp 279.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFB30

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 01 Swordfish Belly Sashimi 01

  79.000 VNĐ/Hộp 89.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC5

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 02 Swordfish Belly Sashimi 02

  109.000 VNĐ/Hộp 119.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC10

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 03 Swordfish Belly Sashimi 03

  149.000 VNĐ/Hộp 159.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC15

 • Sashimi Cá Cam Nhật - Hamachi 01 Sashimi Hamachi

  189.000 VNĐ/Hộp 199.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFD5

 • Sashimi Cá Cờ Kiếm 04 Swordfish Belly Sashimi 04

  189.000 VNĐ/Hộp 199.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFC20

 • Sashimi Cá Cam Nhật - Hamachi 02 Sashimi Hamachi

  289.000 VNĐ/Hộp 299.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFD10

 • Sashimi Cá Cam Nhật - Hamachi 03 Hamachi Sashimi

  419.000 VNĐ/Hộp 439.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFD15

 • Sashimi Cá Cam Nhật - Hamachi 04 Hamachi Sashimi

  559.000 VNĐ/Hộp 579.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFD20

 • zalo

  NEW FRESH SASHIMI DELICIOUS

  NEW FRESH FOODS cho ra đời các sản phẩm Sashimi mang thương hiệu “NEW FRESH SASHIMI – Trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Nhật Bản” đem đến sự hài lòng và tiện lợi c