CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Saba Nhật Nguyên Con

  110.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040128

 • Cá Saba Nhật (Thùng 15 Kg)

  85.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF040127

 • Cá Saba Nhật Fillet

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Saba Nauy Nguyên Con

  125.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Saba Nauy ( Thùng 20Kg)

  110.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040132

 • Cá Saba Nauy Fillet

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Saba Nauy Fillet Cắt Khúc

  120.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Cá Saba Nauy Fillet Cắt Khúc

  85.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • zalo

  CÁ SABA

  CÁ SABA