CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Thịt Bò Okini Nguyên Khối

  850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Thăn Ngoại Bò Okini Cắt Lát

  890.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Thăn Ngoại Bò Okini Cắt Lát

  149.000 VNĐ/Miếng 179.000 VNĐ/Miếng

  Mã sản phẩm:

 • Đầu Thăn Ngoại Bò Okini Nguyên Khối

  750.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đầu Thăn Ngoại Bò Okini Cắt Lát

  790.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đầu Thăn Ngoại Bò Okini Cắt Lát

  197.000 VNĐ/Miếng

  Mã sản phẩm:

 • Okini Lúc Lắc

  179.000 VNĐ/Khay

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Bò Okini Nướng Mỏng

  169.000 VNĐ/Khay 199.000 VNĐ/Khay

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Bò Okini Nhúng Lẩu

  169.000 VNĐ/Khay 199.000 VNĐ/Khay

  Mã sản phẩm:

 • Heo Tuyết Okini Nguyên Khối

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Heo Tuyết Okini Cắt Lát

  390.000 VNĐ/1Kg

  Mã sản phẩm:

 • Heo Tuyết Okini Cắt Lát

  79.000 VNĐ/túi 250gr 99.000 VNĐ/túi 250gr

  Mã sản phẩm:

 • Heo Tuyết Okini Nướng Mỏng

  69.000 VNĐ/Khay 89.000 VNĐ/Khay

  Mã sản phẩm:

 • Heo Tuyết Okini Nướng Mỏng

  59.000 VNĐ/túi 100gr

  Mã sản phẩm:

 • Heo Tuyết Okini Nhúng Lẩu

  69.000 VNĐ/Khay 89.000 VNĐ/Khay

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  New Fresh Foods nơi cung cấp thịt bò okini chất lượng trên thị trường

  Thương hiệu chuyên bò chất lượng cao tại Nhật Bản