CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Tuyết Mỹ Cắt Khoanh New Fresh

  1.650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050104

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Khoanh New Fresh

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050105

 • Cá Ngừ Saku Đặc Biệt New Fresh SPECIAL CO TUNA SAKU

  400.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050105

 • Cá Hồi Xông Khói New Fresh

  900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Tôm Bắc Cực New Fresh

  479.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Lõi Vai Bò Mỹ New Fresh

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Lõi Vai Bò Úc New Fresh

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Thăn Ngoại Bò Úc Hokubee New Fresh

  790.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Đầu Thăn Ngoại Bò Úc Hokubee New Fresh

  890.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Bào Ngư Đông Lạnh New Fresh

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050104

 • Bào Ngư Hàn Quốc New Fresh 10-12

  850.000 VNĐ/10-12 con/kg

  Mã sản phẩm: NFF050103

 • Bào Ngư Úc Viền Đen New Fresh

  950.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050103

 • Bào Ngư Úc Viền Xanh New Fresh

  1.950.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Bào Ngư Ngọc Bích New Fresh

  1.350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Vẹm Xanh Newzealand New Fresh

  320.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Sò Điệp Nhật Nguyên Vỏ New Fresh

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Sò Điệp Nhật Nửa Mảnh Lớn New Fresh

  300.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cồi Sò Điệp Nhật New Fresh

  790.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Ốc Bulot Pháp New Fresh

  239.000 VNĐ/Kg 320.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Hàu Nhật New Fresh 9-11

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • zalo

  NHÃN HÀNG RIÊNG NEW FRESH

  Nhãn hàng riêng NEW FRESH nhằm tạo sự nhận biết, liên kết các dòng hàng,cam kết với khách hàng về chất lượng. Sản phẩm nhãn riêng được nghiên cứu, chọn lọc