CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Thịt Thăn Nội Bò Wagyu Nhật Bản A4

  6.900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060409

 • Thịt Thăn Nội Bò Wagyu Nhật Bản A5

  7.500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060410

 • Thịt Thăn Ngoại Bò Wagyu Nhật Bản A4

  4.000.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060405

 • Thịt Thăn Ngoại Bò Wagyu Nhật Bản A5

  3.900.000 VNĐ/Kg 4.500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060406

 • Thịt Thăn Ngoại Bò Wagyu Nhật Bản A5 Cắt Lát

  2.190.000 VNĐ/500gram 2.490.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Ngoại Bò Wagyu Nhật Bản A5 Cắt Lát

  1.390.000 VNĐ/300gram 1.690.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Ngoại Bò Wagyu Nhật Bản A5 Cắt Lát

  1.690.000 VNĐ/400gr 1.990.000 VNĐ/400gr

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Lưng Bò Wagyu Nhật Bản A4

  4.000.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060407

 • Thịt Thăn Lưng Bò Wagyu Nhật Bản A5

  3.900.000 VNĐ/Kg 4.500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060408

 • Thịt Thăn Lưng Bò Wagyu Nhật Bản A5 Cắt Lát

  2.190.000 VNĐ/500 Gram 2.490.000 VNĐ/500 Gram

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Lưng Bò Wagyu Nhật Bản A5 Cắt Lát

  1.390.000 VNĐ/300 Gram 1.690.000 VNĐ/300 Gram

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Lưng Bò Wagyu Nhật Bản A5 Cắt Lát

  1.690.000 VNĐ/400gram 1.990.000 VNĐ/400gram

  Mã sản phẩm:

 • Thịt Thăn Vai Wagyu Nhật Bản A5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060404

 • Thịt Thăn Vai Wagyu Nhật Bản A4

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060403

 • Thịt Sườn Rút Xương Wagyu Nhật Bản A5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060402

 • Thịt Sườn Rút Xương Wagyu Nhật Bản A4

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060401

 • Thịt Thăn Nội Bò Kobe Nhật Bản A5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060414

 • Thịt Thăn Ngoại Bò Kobe Nhật Bản A5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060412

 • Thịt Thăn Lưng Bò Kobe Nhật Bản A5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060413

 • Nạc Lưng Bò Kobe A5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF060408

 • zalo

  THỊT BÒ NHẬT

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ