CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Sashimi Bạch Tuột - Tako 01 Octopus Sashimi

  79.000 VNĐ/Hộp 89.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFH6

 • Sashimi Bạch Tuột - Tako 02 Octopus Sashimi

  139.000 VNĐ/Hộp 149.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFH10

 • Sashimi Bạch Tuột - Tako 03 Octopus Sashimi

  239.000 VNĐ/Hộp 249.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFH15

 • Sashimi Bạch Tuột - Tako 04 Octopus Sashimi

  359.000 VNĐ/Hộp 439.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFFH20

 • Sashimi Bạch Tuột

  Sashimi Bạch Tuột