CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản Ikura Japan

  1.400.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040117

 • Trứng Cá Hồi Nhật Ikura Japan

  1.300.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040118

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản IKURA JAPAN

  1.300.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040125

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản 120Gram Ikura Japan 120 Gram

  320.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFF040119

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Cam Tobiko Japan

  440.000 VNĐ/500gram 480.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040120

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Đen tobico japan

  440.000 VNĐ/500gram 480.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Xanh tobico japan

  440.000 VNĐ/500gram 480.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Cam Ebico japan

  330.000 VNĐ/500gram 350.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040119

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Xanh Ebico japan

  330.000 VNĐ/500gram 350.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Đen Ebico japan

  330.000 VNĐ/500gram 350.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Cam 120Gr Tobiko Japan 120gr

  99.000 VNĐ/120gr 110.000 VNĐ/120gr

  Mã sản phẩm: NFF040120-1

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Cam 120Gr Ebico Japan

  89.000 VNĐ/120gr 105.000 VNĐ/120gr

  Mã sản phẩm: NFF040119-1

 • Cồi Sò Điệp Nhật Sashimi - Cồi Sò Điệp Nhật Hokkaido Japan Scallop meat (SASHIMI)

  1.190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040117

 • Cồi Sò Điệp Nhật Seatrek Gold - Cồi Sò Điệp Nhật Sashimi

  1.050.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040202

 • Cồi Sò Điệp Sashimi

  850.000 VNĐ/Kg 1.050.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040120

 • Cồi Sò Điệp Nhật Hokasho SASHIMI SCAPLLOP

  790.000 VNĐ/Kg 950.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040118

 • Cá Trích Ép Trứng Azuma KANZUNOKO NISHIN AZUMA

  850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040122

 • Cá Trích Ép Trứng Chugai KANZUNOKO NISHIN CHUGAI

  950.000 VNĐ/TÚI

  Mã sản phẩm: NFF040123

 • Cá Trích Ép Trứng Nissi KANZUNOKO NISHIN Nissi

  790.000 VNĐ/Kg 850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040123

 • Cá Trích Ép Trứng Osushiya KANZUNOKO NISHIN OSUSHIYA

  790.000 VNĐ/Kg 850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040121

 • Hải sản nhập khẩu Nhật

  Công ty New Fresh Foods là nhà phân phối hải sản Nhật nhập khẩu - chất lượng sashimi cho hệ thống các nhà hàng tại Việt Nam