CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Thăn Nội Bò Mỹ TENDERLOIN

  879.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060101

 • Thăn Ngoại Bò Mỹ Nguyên Khối STRIPLOIN

  550.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060119

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE LESS

  1.250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060104

 • Sườn Non Bò Mỹ Không Xương Cắt 8Mm-1Cm SHORT RIB BONE LESS CUT 8mm - 1cm

  1.250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060105

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Nguyên Khối SHORT RIB BONE IN

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060103

 • Sườn Non Bò Mỹ Có Xương Cắt Dày 8Mm - 1Cm SHORT RIB BONE IN CUT 8mm

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060103

 • Gầu Bò Mỹ Nguyên Khối BRISKET

  288.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060116

 • Gầu Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2-0.3Cm BRISKET SLICED 0.2-0.3 cm

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060117

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Nguyên Khối SHORT PLATE

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  240.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060113

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  125.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF060114

 • Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Trải SHORT PLATE SLICED 0.2-0.3cm

  260.000 VNĐ/Kg 280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Nạc Vai Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK EYE ROLL

  303.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060107

 • Nạc Vai Bò Mỹ Thái Mỏng 0.2 - 0.3 Cm CHUCK EYE ROLL SLICED 0.2 - 0.3 cm

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060107

 • Lõi Vai Bò Mỹ Nguyên Khối TOP BLADE

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060108

 • Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Theo Quy Cách TOP BLADE CUT

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060109

 • Bắp Hoa Bò Mỹ DIGITAL MUSCLE

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060120

 • Dẻ Sườn Bò Mỹ Nguyên Khối RIB FINGER

  400.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060115

 • Thăn Cổ Bò Mỹ Nguyên Khối CHUCK TENDER

  249.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060111

 • Nạc Cổ Bò Mỹ Nguyên Khối Beef Chuck Roll

  243.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF060110

 • THỊT BÒ NHẬP KHẨU

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ