CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Trứng Cá Hồi Nauy

  2.600.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0113

 • Trứng Cá Hồi Nauy 500Gr

  1.400.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Hồi Nauy 120Gr

  380.000 VNĐ/120gram

  Mã sản phẩm: NFF0114

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản Size Đại

  1.600.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040117

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản Size Lớn

  1.500.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040118

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản Size Trung

  1.400.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040125

 • Trứng Cá Hồi Nhật Bản 120Gram

  380.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFF040119

 • Trứng Cá Hồi Đỏ Nga

  220.000 VNĐ/220 gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Hồi Đen Nga

  220.000 VNĐ/220 gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Tuyết

  590.000 VNĐ/hộp

  Mã sản phẩm: NFF040130

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Đen

  560.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Cam

  560.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040120

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko Màu Xanh

  560.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Cá Chuồn Tobiko 120Gr

  179.000 VNĐ/120gr

  Mã sản phẩm: NFF040120-1

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Cam

  510.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040119

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Xanh

  510.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040120

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Đen

  510.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm:

 • Trứng Tôm Ebiko Màu Cam 120Gr

  159.000 VNĐ/120gr

  Mã sản phẩm: NFF040119-1

 • Trứng Cá Tầm Nga Cao Cấp 50Gr

  1.950.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFF050705

 • Trứng Cá Tầm Nga Cao Cấp 30Gr

  1.200.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFF050706

 • zalo

  TRỨNG CÁ

  TRỨNG CÁ