CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Tôm Càng Xanh Sống LIVE SCAMPI

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050305

 • Tôm Càng Xanh Tươi FRESH SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050306

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh Size 9-10 FROZEN SCAMPI

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh Size 16-20 FROZEN SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050307

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 15 Con

  190.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 16-20

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 20-30 Con

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050309

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 30-40

  340.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Tôm Sú Lột Vỏ Còn Đuôi

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Tôm Sú Hấp Nguyên Con

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Tôm Thẻ Sinh Thái Nguyên Con

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050313

 • Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Tôm Thẻ Nguyên Con Hấp Đông Lạnh

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF050314

 • Tôm Thẻ Nõn Hấp Size Lớn

  320.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Tôm Thẻ Nõn Hấp Size Lớn

  170.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • zalo

  TÔM

  TÔM