CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cồi Sò Điệp 40-60 Scallop meat

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Cồi Sò Điệp 40-60 Scallop meat

  150.000 VNĐ/500gram 160.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Cồi Sò Điệp 60-80 Scallop meat

  260.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Cồi Sò Điệp 60-80 Scallop meat

  140.000 VNĐ/500gram 150.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • zalo

  SÒ ĐIỆP

  SÒ ĐIỆP