CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Combo 01: Set Nướng Bò

  420.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm:

 • Combo 1: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Cá Saba Nhật

  199.000 VNĐ/Combo 230.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Combo 2: 1Kg Cá Bớp Cắt Khoanh + 500Gr Khô Cá Mối Tẩm Gia Vị

  499.000 VNĐ/Combo 587.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 3: 500Gr Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu + 500Gr Cá Thu Cắt Khoanh

  195.000 VNĐ/Combo 245.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 4 : 500 Gr Đuôi Cá Ngừ Fillet + 500Gr Sụn Cờ Gòn

  119.000 VNĐ/Combo 170.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 5: 1 Cái Đầu Cá Hồi + 500Gr Đuôi Cá Ngừ Fillet

  119.000 VNĐ/Combo 175.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 6: 500Gr Đuôi Cá Ngừ Fillet + 500Gr Cá Cờ Gờn Cắt Lát

  159.000 VNĐ/Combo 210.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 7: 300Gr Lườn Cá Hồi 5+ + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn

  269.000 VNĐ/Combo 320.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050313

 • Combo 8: 500Gr Cồi Sò Điệp 60 - 80 + 1Kg Cá Saba Nhật + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  464.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050313

 • Combo 9: 500Gram Tôm Sú Nguyên Con Size 15Con + 500Gram Lườn Cá Thu

  269.000 VNĐ/Combo 360.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050314

 • Combo 10: 500Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  269.000 VNĐ/Combo 326.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 11: 500Gram Mực Cắt Hoa + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn

  304.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 12: 500Gram Bao Tử Cá Ngừ + 500Gram Khô Cá Chỉ Vàng Tẩm Gia Vị Đặc Biệt + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch

  439.000 VNĐ/Combo 558.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 13: 500Gram Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Nhỏ + 500Gram Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  399.000 VNĐ/Combo 502.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 14: 1Kg Vây Cá Hồi + 500Gram Cá Cờ Gòn Cắt Lát + 500Gram Khô Cá Mối Tẩm Gia Vị Đặc Biệt + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  459.000 VNĐ/Combo 548.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 15: 300Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500 Gr Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Nhỏ + 500Gram Mực Cắt Hoa + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  519.000 VNĐ/Combo 641.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050316

 • Combo 16: 1 Đầu Cá Hồi + 500Gr Lườn Cá Thu + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 500Gr Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  429.000 VNĐ/Combo 562.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050317

 • Combo 17: 1Kg Vây Cá Hồi + 500Gr Cá Thu Cắt Khoanh + 1Kg Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt + 200Gr Thăn Ngoại Bò Fuji Nhật

  699.000 VNĐ/Combo 828.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050318

 • Combo 18: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 500Gr Cồi Sò Điệp Vn 60 - 80 + 500Gr Khô Cá Mối Tẩm Gia Vị Đặc Biệt + 500Gr Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Lát

  569.000 VNĐ/Combo 721.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050318

 • Combo 19: 500Gr Gân Cá Ngừ + 500Gr Cá Mú Fillet + 500Gr Tôm Sú Nguyên Con Size 15 Con + 500Gr Mực Cắt Hoa + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  649.000 VNĐ/Combo 808.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050318

 • zalo

  COMBO TIỆN LỢI

  COMBO TIỆN LỢI