CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Saba Nhật

  90.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040128

 • Cá Saba Nhật Fillet Japan Saba Fillet

  220.000 VNĐ/Kg 230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Saba Nhật (Thùng 10 Kg)

  85.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF040127

 • Cá Saba Nauy Norway Saba

  125.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Saba Nauy Fillet Norway Saba Fillet

  230.000 VNĐ/Kg 250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Saba Nauy Fillet Cắt Khúc Norway Saba Fillet Cut

  80.000 VNĐ/500gram 120.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Cá Saba Nauy Fillet Cắt Khúc Norway Saba Fillet Cut

  49.000 VNĐ/300gram 85.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Cá Saba Nauy ( Thùng 20Kg) Norway Saba

  110.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040132

 • zalo

  CÁ SABA

  CÁ SABA