CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Lườn Cá Cờ Kiếm Fillet Xuất Khẩu Sworsfish belly

  130.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050101

 • Cá Cờ Kiếm Sashimi Xuất Khẩu Swordfish sashimi

  145.000 VNĐ/288gram

  Mã sản phẩm: NFF050102

 • Cá Cờ Kiếm Fillet Xuất Khẩu Swordfish fillet

  120.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050103

 • Cá Cờ Gòn Fillet Xuất Khẩu Marlin Fillet

  85.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050104

 • Cá Cờ Gòn Fillet Xiên Que Xuất Khẩu Marlin Fillet oblique

  70.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050105

 • Cá Thu Đen Fillet Xuất Khẩu Oilfish fillet

  90.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050106

 • Cá Thu Đen Fillet Xiên Que Xuất Khẩu Oilfish fillet oblique

  90.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050107

 • Cá Basa Fillet Xuất Khẩu Basa fish fillet

  70.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050108

 • Bao Tử Cá Basa Xuất Khẩu Frozen Pangatus Stomach

  60.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050109

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 200 - 500 Gram Tropical rock lobster

  639.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050301

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 500 - 700 Gram Tropical rock lobster

  939.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 700 - 1000 Gram Tropical rock lobster

  1.039.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050303

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 1000 Up Gram Tropical rock lobster

  1.190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050303

 • Tôm Sú Sinh Thái Cà Mau Đặc Biệt Special Natural black tiger shrimp

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050305

 • Tôm Thẻ Sinh Thái Nguyên Con VANNAMEI SHRIMP

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050309

 • Tôm Càng Xanh Sống LIVE SCAMPI

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050306

 • Tôm Càng Xanh Tươi FRESH SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050307

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh FROZEN SCAMPI

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt Special Loligo squid wholeround gutted

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050202

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt Special Loligo squid wholeround gutted

  200.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050203

 • HẢI SẢN XUẤT KHẨU

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ