CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cua Gạch Cà Mau LIVE ROE MUD CRAB

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050602

 • Cua Thịt Cà Mau Sống LIVE MUD CRAB

  300.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050601

 • Ghẹ Xanh Sống Live Blue Swimming Crab

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Ghẹ Xanh Đông Lạnh Nguyên Con Frozen Blue Swimming Crab

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Ghẹ Cắt 11/15 Xuất Khẩu Frozen Blue Swimming Crab Half Cut 11/15

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Ghẹ Cắt 16/20 Xuất Khẩu Frozen Blue Swimming Crab Half Cut 16/20

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Tôm Hùm Bông Sống Size 700 G - 900G Tropical rock lobster

  1.750.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Sống Size 900 G - 1 Kg Tropical rock lobster

  1.950.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 200 - 500 Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  639.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050304

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 500 - 700 Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  939.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050303

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 700 - 1000 Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  1.039.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 1000 Up Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  1.190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050301

 • Tôm Càng Xanh Sống LIVE SCAMPI

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050305

 • Tôm Càng Xanh Tươi FRESH SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050306

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh Size 9-10 FROZEN SCAMPI

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh Size 16-20 FROZEN SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050307

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 16-20 SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 20-30 Con SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050309

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 15 Con SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  190.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 30-40 Special Natural black tiger shrimp

  340.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • HẢI SẢN XUẤT KHẨU

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ