CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
  • Chúng tôi không ngừng nổi lực giúp Nhân viên tìm thấy niềm vui trong công việc. Khi mọi người hạnh phúc và hứng thú với công việc, niềm vui và hạnh phúc này cũng sẽ lan tỏa đến khách hàng.
  • Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để xây dựng đội ngũ kế thừa; cùng chia sẻ lợi ích và không ngừng tiến bước.
  • Đồng thuận để hoàn thành mục tiêu: Sẵn sàng chia sẻ và đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm tạo nên sức mạnh thống nhất, trở thành tập thể vững mạnh.
  • Mỗi CBNV là một thành viên trong Gia Đình New Fresh Foods. Mỗi người có trách nhiệm hoàn thiện bản thân về phẩm chất và đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ các đồng nghiệp khác để cùng tạo ra sự thành công cho Gia Đình New Fresh Foods.
  • Mỗi thành viên trong Gia Đình New Fresh Foods đều có trái tim chân thành biết yêu thương và chia sẻ những khó khăn với cộng đồng xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước

Giá Trị Cốt Lõi

Mỗi thành viên trong Gia Đình New Fresh Foods đều có trái tim chân thành biết yêu thương và chia sẻ những khó khăn với cộng đồng xã hội, góp phần vào sự ph