CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Hồi Nauy Tươi Nguyên Con 6-7 Fresh Salmon whole round 6-7

  500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0102

 • Cá Hồi Nauy Tuơi Nguyên Con 5-6 Fresh Salmon wholeround 5-6

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0101

 • Cá Hồi Chi Lê Đông Không Đầu Chile Salmon

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0122

 • Cá Hồi Nauy Fillet Tươi Nguyên Miếng Fresh Nauy Salmon fillet

  725.000 VNĐ/Kg 850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0103

 • Cá Hồi Fillet Tươi 1 Kg Fresh Nauy Salmon fillet

  765.000 VNĐ/Kg 900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0111

 • Cá Hồi Nauy Tươi Cắt Lát Fresh Nauy Salmon steak

  415.000 VNĐ/500gram 490.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0108

 • Cá Hồi Nauy Tươi Cắt Lát FRESH NAUY SALMON STEAK

  285.000 VNĐ/300gram 300.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm: NFF0112

 • Cá Hồi Nauy Cắt Khối Nauy Salmon cube

  109.000 VNĐ/200gram

  Mã sản phẩm: NFF0108

 • Cá Hồi Fillet Đông Lạnh Salmon Fillet

  420.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0123

 • Cá Hồi Nauy Fillet Đông Lạnh 300Gr Nauy Salmon Fillet

  149.000 VNĐ/300gram 169.000 VNĐ/300gram

  Mã sản phẩm: NFF0110

 • Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh Nauy Salmon steak

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0115

 • Cá Hồi Chile Xông Khói Nguyên Miếng Smoked salmon

  900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0105

 • Cá Hồi Chile Xông Khói 500Gr Smoked salmon 500gr

  450.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0106

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói 250 Gram Smoked salmon

  299.000 VNĐ/250 gram

  Mã sản phẩm: NFF0107

 • Trứng Cá Hồi Nauy Nauy Salmon egg

  2.600.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0113

 • Trứng Cá Hồi Nauy 120Gr Nauy Salmon egg

  380.000 VNĐ/120gram

  Mã sản phẩm: NFF0114

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+ salmon belly

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0127

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+ salmon belly

  147.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF0128

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+ salmon belly

  97.000 VNĐ/300 gram

  Mã sản phẩm: NFF0129

 • Lườn Cá Hồi Nauy 3+ Nauy Salmon belly 3+

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0126

 • CÁ HỒI NAUY

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ