CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Hồi Nauy Tươi Nguyên Con 6-7 Fresh Salmon whole round 6-7

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0102

 • Cá Hồi Nauy Tuơi Nguyên Con 5-6 Fresh Salmon wholeround 5-6

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0101

 • Cá Hồi Chi Lê Đông Không Đầu Chile Salmon

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0122

 • Cá Hồi Nauy Fillet Tươi Nguyên Miếng Fresh Nauy Salmon fillet

  590.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0103

 • Cá Hồi Nauy Tươi Cắt Lát Fresh Nauy Salmon steak

  109.000 VNĐ/200gram

  Mã sản phẩm: NFF0108

 • Cá Hồi Nauy Tươi Sashimi Fresh Nauy Salmon sashimi

  79.000 VNĐ/100gram

  Mã sản phẩm: NFF0112

 • Cá Hồi Nauy Cắt Khối Nauy Salmon cube

  109.000 VNĐ/200gram

  Mã sản phẩm: NFF0108

 • Cá Hồi Fillet Đông Lạnh Salmon Fillet

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0123

 • Cá Hồi Fillet Đông Lạnh 1Kg Salmon Fillet

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0111

 • Cá Hồi Nauy Fillet Đông Lạnh 200Gr Nauy Salmon Fillet

  109.000 VNĐ/200gram

  Mã sản phẩm: NFF0110

 • Cá Hồi Nauy Cắt Khoanh Nauy Salmon steak

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0115

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói Nguyên Miếng Smoked salmon

  650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0105

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói 500Gr Smoked salmon 500gr

  350.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0106

 • Cá Hồi Nauy Xông Khói 100Gram Smoked salmon 100gram

  80.000 VNĐ/100gram

  Mã sản phẩm: NFF0107

 • Trứng Cá Hồi Nauy Nauy Salmon egg

  2.100.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0113

 • Trứng Cá Hồi Nauy 120Gr Nauy Salmon egg

  320.000 VNĐ/120gram

  Mã sản phẩm: NFF0114

 • Lườn Cá Hồi Nauy 5+ salmon belly

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0127

 • Lườn Cá Hồi Nauy 3+ Nauy Salmon belly 3+

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0126

 • Lườn Cá Hồi Nauy 1- 3 Nauy Salmon Belly

  90.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0119

 • Vây Cá Hồi Nauy Nauy Salmon Fin

  90.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0120

 • CÁ HỒI NAUY

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ