CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Tôm Hùm Bông Sống Size 700 G - 900G Tropical rock lobster

  1.750.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Sống Size 900 G - 1 Kg Tropical rock lobster

  1.950.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 200 - 500 Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  639.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050304

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 500 - 700 Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  939.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050303

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 700 - 1000 Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  1.039.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050302

 • Tôm Hùm Bông Xuất Khẩu 1000 Up Gram Đông Lạnh Tropical rock lobster

  1.190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050301

 • Tôm Càng Xanh Sống LIVE SCAMPI

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050305

 • Tôm Càng Xanh Tươi FRESH SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050306

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh Size 9-10 FROZEN SCAMPI

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Tôm Càng Xanh Đông Lạnh Size 16-20 FROZEN SCAMPI

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050307

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 16-20 SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050308

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 20-30 Con SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050309

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 15 Con SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  190.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Tôm Sú Sinh Thái Nguyên Con Size 30-40 Special Natural black tiger shrimp

  340.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Tôm Sú Lột Vỏ Còn Đuôi BLACK TIGER SHRIMP PTO

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Tôm Sú Hấp Nguyên Con COOKED SPECIAL NATURAL BLACK TIGER SHRIMP

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Tôm Thẻ Sinh Thái Nguyên Con VANNAMEI SHRIMP

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050313

 • Tôm Thẻ Nguyên Con Hấp Đông Lạnh COOKED VANNAMEI SHRIMP

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF050314