CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Mực Trứng Làm Sạch Đặc Biệt Special Baby squid wholeround gutted

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050201

 • Mực Trứng Làm Sạch Baby squid wholeround gutted

  260.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050204

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt Special Loligo squid wholeround gutted

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050202

 • Mực Ống Làm Sạch Đặc Biệt Special Loligo squid wholeround gutted

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050203

 • Mực Ống Làm Sạch Loligo squid wholeround gutted

  230.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050205

 • Mực Một Nắng Đặc Biệt DRY SQUID

  420.000 VNĐ/Kg 450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050210

 • Mực Lá Bigfin reef Squid (Broad squid)

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Lá Đại Dương Bigfin reef Squid (Broad squid)

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Mực Lá Đại Dương Cắt 1 Kg Bigfin reef Squid (Broad squid)

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Lá Đại Dương Cắt 500 Gram Bigfin reef Squid (Broad squid)

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Nang Làm Sạch Frozen Cuttlefish cleaned

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050206

 • Mực Nang Sữa Làm Sạch ( Nang Nút) Cuttlefish wholeround gutted

  220.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050206

 • Mực Cắt Hoa

  150.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Cắt Hoa

  80.000 VNĐ/TÚI 500 GRAM

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Mực Cắt Khoanh

  180.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Mực Cắt Khoanh

  95.000 VNĐ/TÚI 500 GRAM

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Mực Ghim Trứng

  240.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Mực Sữa

  220.000 VNĐ/Kg 250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050210

 • Mực Hấp Dừa Xé Sợi

  179.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040125

 • Mực Hấp Dừa Xé Sợi

  350.000 VNĐ/KG

  Mã sản phẩm: NFF040125

 • Mực - Sò

  Công ty Cổ phần Phát triển NEW FRESH FOOD hoạt động chính trên các lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp...