CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Combo 91: 1Kg Cá Saba Nhật + 500Gr Khô Cá Mối +1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Lõi Vai Bò Mỹ + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn+ 1Kg Đùi Gà Góc Tư

  979.000 VNĐ/Combo 994.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050319

 • Combo 92: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch + 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 1Kg Cốt Lết Heo+1Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  1.059.000 VNĐ/Combo 1.069.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050320

 • Combo 93: 1 Cái Đầu Cá Hồi +1Kg Cá Bớp Cắt Khoanh+1Kg Mực Cắt Khoanh+500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn+1Kg Bắp Bò Úc+1Kg Sườn Bẹ Heo Olymel

  1.209.000 VNĐ/Combo 1.224.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050320

 • Combo 94: 1Kg Cá Saba Nhật + 500Gr Cồi Sò Điệp 60-80 + 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Lõi Vai Bò Mỹ + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn + 1Kg Đùi Gà Góc Tư+ 1Kg Rong Biển Tươi

  1.179.000 VNĐ/Combo 1.194.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050320

 • Combo 95: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Cá Thu Cắt Khoanh + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Mực Ống Làm Sạch + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 1Kg Cốt Lết Heo + 1Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  1.199.000 VNĐ/Combo 1.210.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050321

 • Combo 96: 1Kg Cá Cờ Gòn Cắt Lát + 1Kg Cá Bớp Cắt Khoanh + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Bắp Bò Úc + 1Kg Sườn Bẹ Heo Olymel +1Kg Đùi Gà Góc Tư

  1.439.000 VNĐ/Combo 1.455.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050322

 • Combo 97: 1Kg Lườn Cá Hồi 1-3 + 1Kg Thịt Cá Ngừ + 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 1Kg Mực Ống Làm Sạch + 1Kg Bắp Bò Úc + 1Kg Đùi Gà Góc Tư + 1Kg Ba Chỉ Heo Rút Sườn + 1Kg Rong Biển Tươi

  1.549.000 VNĐ/Combo 1.559.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050322

 • Combo 98: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Cá Basa Fillet + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch + 500Gr Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn + 1Kg Cốt Lết Heo + 1Kg Cánh Gà Khúc Giữa + 500Gr Rong Biển Mè

  1.199.000 VNĐ/Combo 1.210.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050322

 • Combo 99: 1Kg Vây Cá Hồi + 1Kg Bao Tử Cá Ngừ + 1Kg Cá Saba Nhật + 1Kg Mực Trứng Làm Sạch + 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Lõi Vai Bò Mỹ + 1Kg Sườn Bẹ Heo Olymel + 1Kg Đùi Gà Góc Tư

  1.309.000 VNĐ/Combo 1.323.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050323

 • zalo

  COMBO BIG FAMILY

  COMBO BIG FAMILY