CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cồi Sò Điệp 40-60 Scallop meat

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050207

 • Cồi Sò Điệp 40-60 Scallop meat

  150.000 VNĐ/500gram 160.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Cồi Sò Điệp 60-80 Scallop meat

  260.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050208

 • Cồi Sò Điệp 60-80 Scallop meat

  140.000 VNĐ/500gram 150.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF050209

 • Hàu Sữa Pháp Nguyên Con Crystal Bay Oyster

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: NFF050701

 • Ruột Hàu Sữa Pháp CRYSTAL BAY OYSTER MEAT

  180.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050702

 • Cá Bò Da Nguyên Con WHOLEROUND LEATHERJACKET FISH

  179.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050210

 • Cá Tầm Nguyên Con Sống LIVE STURGEON WHOLEROUND

  340.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050501

 • Cá Tầm Nguyên Con Đông Lạnh FROZEN STURGEON WHOLEROUND

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050502

 • Cá Tầm Cắt Lát RUSSIAn STURGEON STEAK

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050503

 • Cá Chẽm Fillet Xuất Khẩu Barramudi fillet

  330.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050110

 • Cá Mú Fillet Groupper fillet

  380.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050111

 • Cá Bớp Cắt Khoanh COBIA STEAK

  350.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Đầu Cá Bớp

  79.000 VNĐ/CÁI

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Cá Bớp Nguyên Con COBIA

  260.000 VNĐ/KG

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Khô Cá Dứa Loại Đặc Biệt

  400.000 VNĐ/Kg 450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050112

 • Cá Chỉ Vàng Loại Đặc Biệt

  230.000 VNĐ/kg 290.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF050113

 • Cá Chỉ Vàng Loại Đặc Biệt

  120.000 VNĐ/500 gram 150.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050114

 • Cá Mối Tẩm Gia Vị Loại Đặc Biệt

  210.000 VNĐ/Kg 250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050115

 • Cá Mối Tẩm Gia Vị Loại Đặc Biệt

  120.000 VNĐ/500 gram 150.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050115

 • Các loại khác

  Các loại khác