CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Sò Đỏ Canada HOKKIGAI CANADA

  972.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040123

 • Cồi Sò Điệp Mỹ Sushi Usa Scallop meat (sushi)

  790.000 VNĐ/Kg 890.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040116

 • Cồi Sò Điệp Mỹ Size Lớn Usa Scallop meat

  429.000 VNĐ/500 gram 479.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF040130

 • Cồi Sò Điệp Mỹ Size Lớn Usa Scallop meat

  229.000 VNĐ/250 gram 249.000 VNĐ/250 gram

  Mã sản phẩm: NFF040131

 • Hàu Mỹ Nhập Khẩu AMERICAN OYSTER

  69.000 VNĐ/Con

  Mã sản phẩm: NFF050704

 • Ốc Bulot Pháp French Cooked Whelk/Bulot

  239.000 VNĐ/KG 340.000 VNĐ/KG

  Mã sản phẩm: NFF050705

 • Ốc Bulot Pháp French Cooked Whelk/Bulot

  160.000 VNĐ/TÚI 500 GRAM

  Mã sản phẩm: NFF050706

 • Ốc Hương Ấn Độ INDIAN SWEET NAIL

  220.000 VNĐ/Kg 270.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050706

 • Gan Ngỗng Pháp Rougié Nguyên Buồng FOIE GRAS ROUGIÉ

  2.500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050706

 • Gan Ngỗng Pháp Rougié Cắt Lát FOIE GRAS Rougié

  2.700.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050707

 • Gan Ngỗng Pháp Ernest Soulard Nguyên Buồng FOIE GRAS ERNEST SOULARD

  2.500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050709

 • Gan Ngỗng Pháp Ernest Soulard Cắt Lát FOIE GRAS ERNEST SOULARD

  2.700.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050709

 • Cá Đỏ Fillet Red fish fillet

  390.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040137

 • Cá Đỏ Xẻ Bướm Red fish Butterfly

  325.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040139

 • Cá Đỏ Nguyên Con Red fish Whole Round

  175.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040138

 • Lườn Ngỗng Nga Xông Khói

  250.000 VNĐ/Kg 280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050708

 • Trứng Cá Tầm Nga Cao Cấp 50Gr

  1.950.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFF050705

 • Trứng Cá Tầm Nga Cao Cấp 30Gr

  1.200.000 VNĐ/Hộp

  Mã sản phẩm: NFF050706

 • Xúc Xích Đức Xông Khói SMOKED GERMAN SAUSAGE

  149.000 VNĐ/TÚI 500 GRAM

  Mã sản phẩm: NFF050709

 • Tôm Càng Đỏ Nauy Langoustine Whole langoustine shrimp

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050710

 • Các Loại Khác

  Công ty Cổ phần Phát triển NEW FRESH FOOD hoạt động chính trên các lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp...