CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Chân Cua Tuyết Snow crab leg Alaska

  650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040110

 • Tôm Càng Đỏ Nauy Langoustine Whole langoustine shrimp

  490.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050710

 • Tôm Càng Đỏ Nauy Langoustine Whole langoustine shrimp

  420.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050710

 • Tôm Càng Đỏ Nauy Langoustine Whole langoustine shrimp

  280.000 VNĐ/500 gram

  Mã sản phẩm: NFF050710

 • Tôm Hùm Đất Crawfish Đông Lạnh Size Lớn COOKED FROZEN CRAWFISH

  300.000 VNĐ/Kg 320.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040114

 • Tôm Hùm Đất Crawfish Đông Lạnh Size Nhỏ COOKED FROZEN CRAWFISH

  290.000 VNĐ/Kg 300.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040116

 • Vẹm Xanh Newzealand - United

  270.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040117

 • Vẹm Xanh Newzealand - Kono

  280.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040115

 • Vẹm Xanh Newzeland Nữa Mảnh Newzeland green Muscle

  270.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040115

 • Vẹm Xanh Chile Nữa Mảnh CHILE HALF SHELL GREEN MUSSELS

  200.000 VNĐ/KG

  Mã sản phẩm: NFF040141

 • Vẹm Xanh Chile Nguyên Con Chile green mussles

  160.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040140

 • Thịt Vẹm Chile CHILE MUSSELS MEAT

  250.000 VNĐ/KG

  Mã sản phẩm: NFF040142

 • Sò Đỏ Canada HOKKIGAI CANADA

  972.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040123

 • Cồi Sò Điệp Mỹ Sushi Usa Scallop meat (sushi)

  890.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040116

 • Hàu Mỹ Nhập Khẩu AMERICAN OYSTER

  39.000 VNĐ/Con

  Mã sản phẩm: NFF050704

 • Gan Ngỗng Pháp Ernest Soulard Nguyên Buồng FOIE GRAS ROUGIÉ

  1.900.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050706

 • Gan Ngỗng Pháp Ernest Soulard Cắt Lát FOIE GRAS

  2.050.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050707

 • Lườn Ngỗng Nga Xông Khói

  250.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm:

 • Cá Saba Nauy Norway Saba

  81.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040132

 • Cá Đỏ Nguyên Con Red fish Whole Round

  175.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040138

 • Các Loại Khác

  Công ty Cổ phần Phát triển NEW FRESH FOOD hoạt động chính trên các lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp...