CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Tuyết Chi Lê Nguyên Con FROZEN CHILEAN SEA BASS (SNOW FISH)

  1.650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040139

 • Cá Tuyết Chi Lê Cắt Khoanh chilean seabass ( snow fish) steak

  1.850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040138

 • Cá Tuyết Chi Lê Fillet FROZEN CHILEAN SEA BASS FILLET (SNOW FISH)

  1.850.000 VNĐ/kg

  Mã sản phẩm: NFF040140

 • Cá Tuyết Đen Mỹ Nguyên Con FROZEN ALASKA BLACK COD GINRANA

  1.450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040137

 • Cá Tuyết Đen Mỹ Fillet (Nhận Fillet Từ Nguyên Con) FROZEN ALASKA BLACK COD GINRANA FILLET

  1.850.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Cá Tuyết Alaska - Cắt Khoanh FROZEN ALASKA BLACK COD GINRANA STEAK

  1.650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040136

 • Cá Tuyết Nauy Làm Sạch, Bỏ Đầu Frozen Atlantic Cod, H/G

  420.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040135

 • Cá Tuyết Nauy Fillet Nguyên Miếng Atlantic cod fillet

  650.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040134

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Khoanh Atlantic cod steak

  520.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040133

 • Cá Tuyết Nauy Loin Atlantic cod Loin

  495.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF040132

 • Cá Tuyết Nauy Fillet Cắt Khúc - 500Gram Atlantic cod fillet

  290.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040134

 • Cá Tuyết Nauy Cắt Lát - 500Gram Atlantic cod steak

  295.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF040134

 • Cá Tuyết

  Cá Tuyết