CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Combo 1: 500Gr Cá Ngừ Cắt Lát + 1Kg Cá Saba Nhật

  199.000 VNĐ/Combo 230.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050310

 • Combo 2: 1Kg Cá Bớp Cắt Khoanh + 500Gr Khô Cá Mối Tẩm Gia Vị

  499.000 VNĐ/Combo 587.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 3: 500Gr Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu + 500Gr Cá Thu Cắt Khoanh

  195.000 VNĐ/Combo 245.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 4 : 500 Gr Đuôi Cá Ngừ Fillet + 500Gr Sụn Cờ Gòn

  119.000 VNĐ/Combo 170.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 5: 1 Cái Đầu Cá Hồi + 500Gr Đuôi Cá Ngừ Fillet

  119.000 VNĐ/Combo 175.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 6: 500Gr Đuôi Cá Ngừ Fillet + 500Gr Cá Cờ Gờn Cắt Lát

  159.000 VNĐ/Combo 210.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 7: 300Gr Lườn Cá Hồi 5+ + 500Gr Tôm Nõn Hấp Size Lớn

  269.000 VNĐ/Combo 320.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050313

 • Combo 9: 500Gram Tôm Sú Nguyên Con Size 15Con + 500Gram Lườn Cá Thu

  269.000 VNĐ/Combo 360.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050314

 • Combo 10: 500Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  269.000 VNĐ/Combo 326.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 11: 500Gram Mực Cắt Hoa + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn

  304.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 32: 1 Kg Vẹm Xanh Kono + 500 Gr Cá Tuyết Đen Mỹ Cắt Khoanh

  1.278.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050329

 • Combo 33: 1 Kg Chân Cua Tuyết + 1 Kg Vẹm Xanh Talleys

  1.130.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050329

 • Combo 34: 1Kg Cá Basa Fillet + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  215.000 VNĐ/Combo 220.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 35: 1Kg Cốt Lết Heo Cắt Lát + 300Gram Rong Biển Tươi

  224.000 VNĐ/Combo 229.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 36: 500Gram Cá Ngừ Cắt Lát + 500Gram Tôm Nõn Hấp Size Lớn

  255.000 VNĐ/Combo 260.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 37: 300Gram Lườn Cá Hồi Nauy 5+ + 1Kg Bắp Bò Úc

  382.000 VNĐ/Combo 387.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 38: 500Gram Cá Thu Cắt Khoanh + 500Gram Lõi Vai Bò Mỹ Cắt Lát

  290.000 VNĐ/Combo 295.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 39: 500Gram Thịt Cá Ngừ + Cốt Lết Heo Cắt Lát

  220.000 VNĐ/Combo 225.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 40: 1Kg Tôm Thẻ Lột Vỏ Còn Đuôi + 500Gr Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát

  445.000 VNĐ/Combo 450.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050313

 • Combo 41: 500Gram Cá Cờ Gòn Cắt Lát + 500Gram Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn

  200.000 VNĐ/Combo 205.000 VNĐ/Combo

  Mã sản phẩm: NFF050314

 • zalo

  COMBO 2 MÓN

  COMBO 2 MÓN