CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Combo 2 Kg Sườn Bẹ Heo

  335.000 VNĐ/2 Kg 338.000 VNĐ/2 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 3 Kg Sườn Bẹ Heo

  499.000 VNĐ/3 Kg 507.000 VNĐ/3 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 5 Kg Sườn Bẹ Heo

  829.000 VNĐ/5 Kg 845.000 VNĐ/5 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 7 Kg Sườn Bẹ Heo

  1.159.000 VNĐ/7 Kg 1.183.000 VNĐ/7 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 10 Kg Sườn Bẹ Heo

  1.659.000 VNĐ/10 Kg 1.690.000 VNĐ/10 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 2 Kg Ba Rọi Heo Rút Sườn

  335.000 VNĐ/2 Kg 338.000 VNĐ/2 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 3 Kg Ba Rọi Heo Rút Sườn

  499.000 VNĐ/3 Kg 507.000 VNĐ/3 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 5 Kg Ba Rọi Heo Rút Sườn

  829.000 VNĐ/5 Kg 845.000 VNĐ/5 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 7 Kg Ba Rọi Heo Rút Sườn

  1.159.000 VNĐ/7 Kg 1.183.000 VNĐ/7 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 10 Kg Ba Rọi Heo Rút Sườn

  1.659.000 VNĐ/10 Kg 1.690.000 VNĐ/10 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050311

 • Combo 2 Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  275.000 VNĐ/2 Kg 278.000 VNĐ/2 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 3 Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  409.000 VNĐ/3 Kg 417.000 VNĐ/3 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 5 Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  679.000 VNĐ/5 Kg 695.000 VNĐ/5 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 7 Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  949.000 VNĐ/7 Kg 973.000 VNĐ/7 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 10 Kg Cánh Gà Khúc Giữa

  1.359.000 VNĐ/10 Kg 1.390.000 VNĐ/10 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050312

 • Combo 2 Kg Đùi Gà Góc Tư

  215.000 VNĐ/2 Kg 218.000 VNĐ/2 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050315

 • Combo 3 Kg Đùi Gà Góc Tư

  319.000 VNĐ/3 Kg 327.000 VNĐ/3 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050316

 • Combo 5 Kg Đùi Gà Góc Tư

  529.000 VNĐ/5 Kg 545.000 VNĐ/5 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050317

 • Combo 7 Kg Đùi Gà Góc Tư

  739.000 VNĐ/7 Kg 763.000 VNĐ/7 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050317

 • Combo 10 Kg Đùi Gà Góc Tư

  1.059.000 VNĐ/10 Kg 1.090.000 VNĐ/10 Kg

  Mã sản phẩm: NFF050317

 • zalo

  COMBO 1 MÓN

  COMBO 1 MÓN