CÔNG TY TNHH NEW FRESH FOODS Giao hàng nhanh
 • Cá Ngừ Đại Dương Tuơi Nguyên Con FRESH TUNA WHOLEROUND

  240.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0201

 • Cá Ngừ Nguyên Con Đông Frozen tuna wholeround

  190.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0202

 • Loin Cá Ngừ Tươi Fresh tuna loin

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0203

 • Loin Cá Ngừ Indonesia Fresh Indonesia Tuna loin

  500.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0204

 • Loin Cá Ngừ Xuất Khẩu Co tuna loin

  290.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0207

 • Loin Cá Ngừ Cắt Khúc Đặc Biệt Xuất Khẩu Special CO tuna loin

  320.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0208

 • Cá Ngừ Saku Đặc Biệt Xuất Khẩu Special CO tuna Saku

  450.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0206

 • Cá Ngừ Saku Xuất Khẩu CO tuna Saku

  325.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0205

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Lát Đặc Biệt Xuất Khẩu Special CO tuna steak

  130.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0211

 • Cá Ngừ Đại Dương Fillet Cắt Lát Xuất Khẩu Co tuna steak

  90.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0210

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Khối Xuất Khẩu Co tuna fillet cube

  102.000 VNĐ/450gram

  Mã sản phẩm: NFF0212

 • Cá Ngừ Fillet Cắt Hạt Lựu Xuất Khẩu Co tuna fillet cube

  65.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0213

 • Cá Ngừ Cắt Khúc Chunk CO Tuna Chunk

  140.000 VNĐ/500gr

  Mã sản phẩm: NFF0604

 • Cá Ngừ Fillet Phần Đuôi Xuất Khẩu Co tuna fillet tail

  65.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0214

 • Lườn Bụng Cá Ngừ Co Sushi co tuna belly

  360.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0220

 • Lườn Bụng Cá Ngừ Natural Tuna belly SO

  160.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0421

 • Mắt Cá Ngừ Tuna eye

  90.000 VNĐ/Kg

  Mã sản phẩm: NFF0215

 • Gân Cá Ngừ Tuna tendon

  59.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0216

 • Trứng Cá Ngừ Tuna roe

  59.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0217

 • Bao Tử Cá Ngừ Tuna stomach

  54.000 VNĐ/500gram

  Mã sản phẩm: NFF0218

 • CÁ NGỪ ĐẠI DUƠNG

  Công ty TNHH New Fresh Foods là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam về các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam – chất lượng xuất khẩu và các thực phẩ